Emevî Camii

 
Emevî Camii

Emevî Camii - 3D Sanal Tur

Emevî Camii için hazırlanan sanal tur sayfasında bulunuyorsunuz. Hareketli görüntüye tıklayarak açılan sayfada veya buradan indireceğiniz programlarla kendinizi Emevî Camii'nde gibi hissedeceksiniz. Kurulum gerektirmeyen programları çalıştırdığınızda fareyi bakmak istediğiniz yöne doğru kaydırmanız yeterlidir. Detaylara zumlamak için farenizin tekerleğini çevirin. İndirdiğiniz mekanların listesini görmek için F9 tuşuna basın. Listelenen mekanları ekran koruyucu yapmak için F5 tuşuna basın. Tavsiyemiz Emevî Camii dahil tüm mekanları ekran koruyucu yapmanızdır. Ekran koruyucu devreye girdiğinde rastgele bir mekan seçilir ve otomatik olarak etrafı seyrettirir (adeta HD kalitesinde bir belgesel izliyormuşsunuz hissini verir). Diğer tuşların işlevini öğrenmek için F1, çıkmak için Esc tuşuna basın.

———

Şam'a nereden gelirseniz gelin Emevi Camisi karşılar sizi. Şam Kalesi'nin yanında şehrin merkezinde yükselen bu cami, İslam dünyasının ayakta kalabilen en eski mabetlerinden biri. Şam'ın tarihi kadar eski olan Emevi Camisi, yeryüzünde bulunan camilerin en büyükleri arasında yer alıyor aynı zamanda. Güzelliği, ihtişamı, sanatsal ve tarihi değeriyle eşi ve benzeri bulunmayan Emevi Camisi'nin geçmişi milattan önceye kadar dayanır. Hıristiyanlık öncesi Roma'da üçüncü yüzyılda Jüpiter tapınağı inşa edilir. Roma, Hıristiyanlık dinini kabul ettikten sonra tapınak dördüncü yüzyılda John The Baptist (Vaftizci John) adına kiliseye çevrilir. Şam'ı fetheden Müslümanlar Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın (r.a) gözetimi altında 635 yılında camiye çevirir. Bu tarihten sonra yapının doğu tarafı cami olarak Müslümanlara hizmet eder, batı tarafı ise kilise olarak Hıristiyanların mabedi olmaya devam eder. Yetmiş yıl boyunca aynı yapı hem kilise hem de cami olarak iki dinin ibadethanesi olur. Müslüman nüfusun zaman içinde artması sonucu cami olarak kullanılan bölüm yetersiz kaldığından binanın tamamı camiye çevrilir. Ancak Emevi Halifesi Velit b. Abdulmelik, Hıristiyanların şehrin muhtelif yerlerinde kiliseler yapmasına izin vererek onların da hakkını gözetir.

havadan Bu tarihi yapı Müslümanlar tarafından restore edilirken avlusunda bulunan, Hıristiyanlara ait göz alıcı mozaik resimlere sanatsal ve tarihi değeri olduğu için dokunulmamıştır. Mabedin dışı figürlerle, camları da birbirinden güzel renklerle bezenmiş küp şeklindeki taşlarla süslenmiştir. Hıristiyanlar kendi hayal dünyalarında oluşturdukları cenneti, caminin avlusunda bulunan sütun ve kapılar üzerine sanatsal bir incelik içinde işlemişler. Bir bölümü zamana yenik düşüp tahrip olsa da bu tasvirlerin bazı örnekleri günümüze kadar ulaşmış.

Caminin 3 minaresi ve 4 ana kapısı bulunmaktadır. Doğu tarafında burç üzerinde yükselen minare “İsa Minaresi” diye bilinir. Bir rivayete göre Hz. İsa'nın (a.s) yeryüzüne teşrif ettiğinde bu minareye ineceğine inanılır. Kuzey tarafında kalan “Gelin Minaresi”ni ise efsaneye göre zengin bir adam kızını evlendirirken yaptırmıştır. Bu minareye Gelin Minaresi denilmesinin bir diğer sebebi ise gelinin düğün yerinin tam ortada durması gibi minarenin de avlunun ortasında bulunmasıdır.

Hz. Yahya'nın kabri, Hz. Hüseyin'in mübarek başı bu camide

Müslümanlar için Emevi Camisi'ni önemli kılan nedenlerden biri de cami içinde Hz. Yahya'nın (a.s) kabri ve Hz. Hüseyin'in (r.a) mübarek başının bulunmasıdır. Hz. Zekeriya'nın (a.s) oğlu olan Hz. Yahya (a.s) Yahudileri hak dine davet ettiğinde onların zulmüne uğrayarak öldürülmüştür. Avlunun diğer bölümünde ise Hz. Hüseyin'in mübarek başı bulunur. Kerbela olayında kafası gövdesinden ayrılarak zalimce öldürülen peygamber torununun başı, o zaman Şam'da halifelik iddiasında bulunan Yezid'e getirilir. Halen yeşil camekanlı küçük bir türbe içinde mübarek başı muhafaza edilmektedir.

Tarihi seyir içinde birçok değişime maruz kalan yapılar gibi Emevi Camisi'nde de değişiklikler olur. Bir ara hanımlar bölümünde büyük bir yangın çıkar. Bunun üzerine birçok kadın ziynet eşyalarını vererek bölümün yeniden inşa edilmesine katkıda bulunur. Hıristiyanların döneminde çocukların vaftiz edildiği su kuyusu da bu bölümdedir. Şimdilerde camiye gelen Müslüman çocukları bu kuyuların üzerinde oyunlar oynarken görebilirsiniz.

Duvarlarını Hz. Hud'un (a.s) yaptığı rivayet edilir

Emevi Camisi'nin fazilet ve ünü bütün İslam dünyasınca bilinir ve büyük bir hürmet gösterilir. İbni Batuta, Fazail-i Dımeşk adlı eserinde Süfyan-i Servi'den rivayet edilen bir hadisi şerife dayanarak burada kılınan namazın otuz bin namaza bedel olduğunu bildirir. Aynı zamanda duvarlarının Hud (a.s) tarafından yapıldığı da rivayetler arasında yer alır.

İbn-i Batuta bu mescidin öğretmen ve öğrencilerinden bahsederken ilginç bilgiler verir. Hem çocuklar hem de büyükler için bir eğitim ocağı olduğunu söyler. Çocuklar için yazı hocası ve okutma hocası ayrıdır. Çocuk önce okumayı öğrenir sonra yazmayı. Bu şekilde eğitilen öğrencilerin yazılarının daha güzel olduğuna inanılır. Beşinci asrın imamı ve müceddidi, İslam alimlerinin en büyük yıldızlarından biri olan İmamı Gazali (k.s) eserlerinden birkaçını bu camide yazmıştır. Yine Bediüzzaman (k.s) hac yolculuğu için Şam'a geldiği sırada Şam üleması tarafından bir cuma hutbesi okuması teklif edilir. Bediüzzaman, Emevi Camisi'nin minberine çıkar ve buradan hutbesini Arapça olarak dinleyenlerine sunar. O gün Emevi Camisi'nde mahşeri bir kalabalık görülür. Her köşesinden tarih akan Emevi Camisi, sayfalar dolusu kitap yazdıracak kadar zengin bir kültürel geçmişe sahip. Emevi Camisi'ni ziyaret ettiğinizde kısa bir süre de olsa yüzyıllar ötesine yolculuk yapar, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarsınız. Bu büyük mabet tıpkı Şam'da bulunan diğer tarihi yapıtlar gibi zamanın eskitemediği duruşuyla bir masal gemisine benzer.

Dört mihrap, dört minber…

Dört tane mihrabı bulunan Emevi Camisi'nde dört mezhebin imamlarına ait dört tane de minber var. Namaz vakitlerinde Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli imamlarından herhangi biri gelerek cemaate namaz kıldırıyor.

Kaynak: Semerkand Aile Dergisi


3D Mekanlar uygulaması
Emevî Camii dahil yüzlerce mekanı mobil cihazınızda gezebileceğiniz uygulamamızı indirmek için tıklayın

SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Minare II–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Avlu, gece–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Minberin üstü–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Hz. Yahya (a.s)'ın Kabri–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Hz. Hüseyin'in Kabri–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Su kuyusu–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Şadırvan–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Revaklar–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Minber kapısı–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Minare V–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Mihrab I–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Ana mihrab–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Mihrab III–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Mahfilin üstü–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Mahfilin altı–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Kuzey doğu galerisi–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Hazine Odası–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Dış cephe–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Batı kapısı önü–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Batı kapısı–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Avlu I–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Avlu II–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Minare, gece I–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Arka saflar–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Avlu, ahşap araba–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Abdesthane II–
SURİYE • ŞAM Emevî Camii –Zeynel Abidin'in Mihrabı–

© www.3dmekanlar.com